Ove jeseni /This Autumn

KUD "Duga" će u Beranama ove jeseni okupiti preko 300 veterana folkloraša sa prostora bivše Jugoslavije i drugih zemalja Evrope i svijeta na međunarodnom festivalu folklora pod nazivom "Jasikovački đerdani" a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore.

Folklore ensemble "Duga" will gather over 300 veteran folklorists from countries of the former Yugoslavia and countries from around Europe and the rest of the world this fall in Berane at the International Folklore Festival "Jasikovački đerdani". The Montenegrin Ministry of Culture and Media supports this festival.

Portal Montenegro magazin

KUD ,,Duga“ iz Berana realizuje projekat „Jasikovački đerdani“, kojim je predviđeno da manifestacija ima karakter trodnevne smotre, te da će učestvovati 12 kulturno-umjetničkih društava sa prostora bivše Jugoslavije. Na Festival mogu doći i grupe ne samo iz zemalja bivše Jugoslavije već i šire.

– Nastojimo da na jednom mjestu u Beranama okupimo folklorna društva koja imaju sekciju veterana koji su prve korake tradicionalnih plesova učili u socio-kulturnom ambijentu gdje se interkulturalnost istinski živjela. Okupljanjem folklornih veterana iz regiona u Beranama namjera nam je da predstavimo vrijednosti tradicionalnog kulturnog nasljeđa koje se promoviše kroz ples, muziku, nacionalna obilježja, nošnju i koreografska ostvarenja – istakla je Izvršna direktorica KUD-a ,,Duga“ Marijana Dakić.

BERANE: KUD ,,Duga" realizuje projekat ,,Jasikovački đerdani" - Montenegro magazin (mnemagazin.me)

Projekat „Jasikovački đerdani“, koji će realizovati KUD ,,Duga“ iz Berana, dobio je 20.312 eura na javnom konkursu „Kultura spaja: Od amatera do profesionalaca“ za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima kulture i umjetnosti koje je opredijelilo Ministarstvo kulture i medija.

Izvršna direktorica KUD-a ,,Duga“ Marijana Dakić Pobjedi je kazala da je projektom predviđeno da manifestacija ima karakter trodnevne smotre, te da će učestvovati 12 kulturno-umjetničkih društava sa prostora bivše Jugoslavije....

više